Privacy policy

Mijn Orthodontist – Virginie Demeersseman
PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop ‘Mijn Orthodontist’ je persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt.
Website www.mijnorthodontist.be (hierna ‘de website)
Mijn orthodontist respecteert de privacy van bezoekers op haar site; Wij dragen er zorg voor dat de informatie die je ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.
Je kunt de website bezoeken zonder persoonlijke informatie over jezelf te verschaffen.
De informatie (o.a. naam adres, telefoonnummer, e-mailadres, info i.v.m. de afspraken) verschaft bij het invullen van een webformulier op de website, gebruiken we om/
– Met je te corresponderen
– Je afspraak te verwerken, uit te voeren
– Wij houden deze gegevens bij tot je er om vraagt om ze te verwijderen.

Mijn Orthodontist stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming behalve : als Mijn Orthodontist daartoe verplicht wordt of als het noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Mijn Orthodontist-diensten of om rechten van Mijn Orthodontist zelf te
beschermen.
In principe vragen wij aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid).

Mijn Orthodontist Tel: +32 (0)9/220 30 65
Flamingostraat 1 – 9000 Gent
Ondernemingsnummer : BE0813.175.249
E-mail: secretariaat@mijnorthodontist.be

Hoe gaat Mijn Orthodontist om met je gegevens?
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. Wij verzamelen
en registreren je gegevens in onze beveiligde databank. Je hebt steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van je gegevens. Hiervoor kun je contact
opnemen met Virginie Demeersseman, Flamingostraat 1 te 9000 Gent of via e-mail secretariaat@mijnorthodontist.be. Wij trachten aan je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je gegevens te voldoen binnen de 30 kalenderdagen.

Mijn Orthodontist doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen? Het doet hierbij beroep op fysieke, administratieve e technologische middelen om de informatie zo goed mogelijk te beschermen.
Helaas kan Mijn Orthodontist geen 100% veiligheid garanderen. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites of internetbronnen. Wanneer je een van deze links aanklikt, ga je naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over je zou kunnen verzamelen. Mijn Orthodontist is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk hiervoor, en heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. Je dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te
schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

Wijzigingen aan het privacybeleid
Mijn Orthodontist kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene privacybeleid op de website te plaatsen.

Google analytics
Mijn Orthodontist is geïnteresseerd in de informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals : Hoeveel bezoekers krijgen we? Vanuit welke landen wordt de site bezocht? Welke pagina’s worden veel bezocht? Wat zijn drukke uren? Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van
de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser onze site wordt bezocht. Deze informatie kan worden gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren van de website en om ervoor te zorgen dat de website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.
Mijn Orthodontist Tel: +32 (0)9/220 30 65 – www.mijnorthodontist.be
Flamingostraat 1 – 9000 Gent
Ondernemingsnummer : BE0813.175.249
E-mail: secretariaat@mijnorthodontist.be

Deze gegevens worden opgevolgd via ‘Google Analytics. De traceringsinformatie is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt, rapporteren over de website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Juridisch voorbehoud
Mijn Orthodontist heeft bij het samenstellen van haar website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Mijn Orthodontist sluit ieder aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die
voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. 
Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in conformiteit met alle wetsbepalingen in België en de Euromese Unie:
• De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998).
• De Europese verordening nummer 2016/679 “Algemene Gegevensbescherming (AVG)” van 24 mei 2016.
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf de website.
Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgisch recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Mijn Orthodontist bevoegd zijn.
Mijn Orthodontist Tel: +32 (0)9/220 30 65
Flamingostraat 1 – 9000 Gent
Ondernemingsnummer : BE0813.175.249
E-mail: secretariaat@mijnorthodontist.be

Wij zijn in verlof van vrijdag 26 juli tot en met maandag 5 augustus.