Behandelingen

VOOR WIE

Kind

Kleine kinderen, vaak in het wisselgebit, worden enkel behandeld wanneer er een functionele meerwaarde is. Ook wanneer de tandstand psycho-sociale problemen veroorzaakt, wat gelukkig zelden voorkomt, wordt er soms vroegtijdig ingegrepen.

Voorbeelden voor een vroege orthodontische behandeling:

correctie van frontale en laterale kruisbeten

correctie van frontale en laterale dwangbeten

preventie van traumata door correctie van de positie van de snijtanden

correctie van ruimtegebrek gedurende de wisselfase

Voor 8 jaar en 6 maanden is er een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor deze problemen (vroege orthodontische behandeling):

Dit zijn meestal korte orthodontische behandelingen.

Het is niet uitgesloten dat er in het definitief gebit ook nog behandeling nodig is.

Jeugd

Kinderen met een definitief gebit maken het grootste deel uit van ons patiëntenbestand. Dit komt omdat we dan de meeste mogelijkheden hebben om tot een goed behandelingsresultaat te komen.

 

Tom Legend-66-medium

Volwassenen

Ook bij volwassen patiënten met een gezond gebit is orthodontie mogelijk. 

Er bestaan ook al beugels die minder zichtbaar zijn  

 Witte blokjes

 Invisalign

 Incognito

 

 

VERLOOP

1° consult

Bij een eerste kennismaking wordt er ingeschat of er behandeling noodzakelijk is. 

Na het eerste consult kan het zijn:

dat er (nog) geen behandeling noodzakelijk is

dat we jou graag terug zien na enkele maanden voor een nieuwe evaluatie

dat we vragen om melktandjes te laten verwijderen bij de tandarts om zo het wisselen te begeleiden.

dat je klaar bent om te starten met een orthodontische behandeling. Dan krijg je een nieuwe afspraak om je gegevens te verzamelen (uitwerken).

Uitwerken

Om een juist behandelingsplan te kunnen voorstellen wordt er materiaal verzameld. Er wordt een digitale afdruk van het gebit genomen met een scan, klinische foto’s gemaakt en Rx-en genomen van de tanden en schedel. 

Voor de terugbetaling van de behandeling moet de mutualiteit voor de 15de verjaardag in het bezit zijn van een kennisgeving.

Bespreken

De bespreking vindt meestal plaats zonder kinderen. We maken ruim de tijd om uitleg te geven over het behandelingsplan. Ook het administratieve luik en de kostenraming worden uitgelegd.

Behandeling

De meeste behandelingen duren 18 tot 24 controles dit is 18 à 24 maanden als je maandelijks op controle komt. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van het probleem en de medewerking van de patiënt. Ook het nakomen van de afspraken is bepalend voor de duurtijd van een behandeling. Door het maken van een afspraak voor het starten van de beugel, verklaart de patiënt of diens ouders/voogd zich akkoord met de behandeling en de kostenraming.

Retentie

Na de behandeling plaatsen wij een retentiedraad in boven- en onderkaak. Patiënten krijgen ook een nachtbeugel mee.

Na het verwijderen van de beugel zien we je graag terug na 1 maand en na 6 maanden. Indien nodig voorzien we nog een opvolging van de verstandskiezen. Dit gebeurt jaarlijks.